V Plzni, která leží na soutoku čtyř řek, nebylo dlouho žádné tréninkové místo pro jízdu na divoké vodě.

Vodáci se rozhodli tuto situaci změnit a po mnoha letech dospělo jejich úsilí ke zdárnému konci. Na podzim loňského roku byla dokončena stavba nového českého playspotu Kalikovák - místa pro trénink freestyle kayakingu a jízdy na divoké vodě. Vše se podařilo díky značné podpoře města Plzeň, veřejné sbírce, vstřícnému přístupu majitelů Kalikovského mlýna, společnosti Metrostav Divize 6 a v neposlední řadě i úsilí samotných plzeňských vodáků. Ti přispěli nejen financemi, ale sami přiložili ruku k dílu.

Playspot Kalikovák najdete v Plzni na řece Mži, ve vyústění náhonu Kalikovského mlýna . Playspot je vybudován s elektricky ovládanou překážkou, která umožňuje vytvoření válce, vlny či jazyka. Trénovat lze tedy různé vodácké disciplíny a techniky. Diváci, děti či manželky mohou úsilí vodáků sledovat z vybudované tribuny.

Provoz playspotu zajišťuje TJ Union Plzeň, ježdění je pro všechny zdarma. Vodákům, kteří si chtějí přijet do Plzně zajezdit, doporučujeme shlédnout kalendář a pravidla provozu na webu vodáckého oddílu ...

TJ Union Plzeň