Historie tohoto místa na řece Mži, pár minut chůze od historického jádra města Plzně, sahá až do roku 1409.

Po staletí se zde zpracovávalo obilí a vyráběla kvalitní mouka. V průběhu mnoha let se zde vystřídala velká řádka majitelů a mlynářů a časy byly dobré i zlé. Snad nejtěžší období zažil Kalikovský mlýn v roce 1883, kdy celou budovu zachvátil mohutný požár a zcela ji zničil. Na spáleništi zbyly pouze ohořelé obvodové zdi. Roku 1886 koupil celý objekt pan Hermann Kussi se synem a vše zrekonstruoval a zmodernizoval. V dalších letech byly přistavovány další části až do dnešní podoby. Kalikovský mlýn plnil svou funkci až do roku 2003, kdy už ovšem sloužil pouze jako sklad mouky.

V roce 2004 koupila celý areál akciová společnost Comfort a po nezbytné projektové přípravě byla v lednu roku 2005 zahájena demontáž stávající mlýnské technologie pocházející ze 70. a 80. let 20. století. Hlavním záměrem investora bylo přetvořit tuto historickou budovu na multifunkční  centrum při maximálním možném využití všech původních stavebních prvků a designu. Především se jednalo o vnitřní dřevěné nosné konstrukce, které až po odstranění mnohaletých nánosů barev a laků odkryly svou krásu a mohutnost. . V neposlední řadě investor kladl značný důraz na vnější vzhled celého objektu, kde byly opraveny všechny fasádní prvky včetně designu oken tak, aby co nejvíce odpovídaly stavu z roku výstavby tzn. z roku 1886.

Největší překážkou a současně výzvou na cestě rekonstrukcí objektu, bylo železobetonové obilné silo umístěné v jižním křídle hlavní budovy. Silo se skládalo ze dvanácti samostatných buněk, které se vypínaly od přízemí až po 6.NP. Po pečlivé práci statika bylo v červenci 2005 přistoupeno k demolici sila. Vzhledem k tomu, že bylo nutné zachovat obvodové stěny budovy, byla zvolena varianta postupného rozřezávání jednotlivých železobetonových stěn za pomoci kotoučových a lanových diamantových pil na panely o rozměrech 2,5 x 5 m. Tyto panely pak byly dopravovány věžovým jeřábem přes demontovanou sedlovou střechu na nádvoří objektu odkud je nákladní automobily odvážely na skládku. Celkem bylo rozřezáno a odvezeno na 650 m3 železobetonu.

Kalikovský mlýn byl slavnostně otevřen v dubnu 2006. V roce 2007 byl pak vyhlášen stavbou roku 2006 Plzeňského kraje.