Dalším a neméně důležitým technickým prvkem objektu je malá vodní elektrárna z roku 1932, která je osazena Kaplanovou turbínou a synchronním generátorem o jmenovitém výkonu 80 kW.

Celé zařízení bylo kompletně zrekonstruováno a vybaveno automatickou regulací.

V současnosti  MVE dodává do distribuční sítě společnosti ČEZ ročně 400.000 kWh.