Hodnocení rekonstrukce předsedkyní komise Stavby roku 2006 Plzeňského kraje :

Na severním okraji Plzně na řekách Radbuze a Mži byly odjakživa domovem vodní mlýny. Kalikovský patří jednak k těm mladším, ale určitě k nejmalebnějším. Ovládá svůj prostor a kus panoramatu města, zejména v pohledech od Vinic a Zoologické zahrady. Svou původní funkci ztratil a dost dlouho poté panovala obava,že se ztratí sám jako řada jeho předchůdců i souputníků.

Že se tak nestalo, patří k těm šťastným událostem v životě města. Našla se parta pracovitých s jasnou představou a ,světe, div se, bez zbytečných řečí, bez halasných prohlášení a s vysokou mírou citu pro atmosféru je tu úžasné společenské centrum s převahou sportovní náplně a nutí k obdivu. Moderní interiéry a v nich se velmi dobře snášejí high-tech prvky s řadou původních detailů, bez oslích můstků imitací. A za srdce bere pohled skleněnou stěnou z restaurace na vymazlenou historickou turbínu, která pomáhá zásobovat komplex elektrickou energií. Ta parta pracovitých opatřila kus historie takovou přidanou hodnotou, až to vnuká pocit, že jsme svědky bláznovství - krásného bláznovství. Budiž mu chvála!

Arch. Anna Hostičková, Předsedkyně hodnotící komise